Att vara lärare i maj 2020 är mer påfrestande än någonsin. Det är nu som slutbetygen ska sättas och nu som sistaårsstudenterna ska springa ut. Lägg därpå det faktum att viruset COVID-19 härjar i världen och många samhällen stängs ned. På varken universitet eller Komvux i Sverige bedrivs teoretisk undervisning, det som görs i vissa fall är laborationer och annan praktisk undervisning som svårligen kan genomföras online. Teori går dock utmärkt att studera via nätet men det gör att lärarna får ställa om och använda okonventionella sätt att lära ut på.

Google Classroom

Google Classroom är utmärkt för att undervisa genom. Här kan dokument, bilder, filmer, instruktioner och så vidare skapas och delas. I vissa fall kan även prov på distans genomföras, det är dock inte önskvärt eftersom det blir lättare att fuska. På prov i skolan har läraren en överblick över elevernas förehavanden och kan se om något otillåtet äger rum.

Google Classroom är dessutom bra för klasskamraterna som kan diskutera och genomföra grupparbeten för att uppnå sina mål i skolan.

Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin finns på internet i form av en digital uppslagsbok där både lärare och elever kan hitta aktuell och källgranskad information skrivna av professionella skribenter, ibland även av experterna själva. Wikipedia är långt mindre tillförlitligt då i stort sett vem som helst bland allmänheten kan redigera artiklar. Vissa artiklar är dock skyddade mot att vem som helst får skriva då de kan handla om extra uppmärksammade personer eller händelser. Att ha en artikel om Donald Trump (USA:s nuvarande president) utan skydd mot ändringar är som att be om problem. De som får ändra i skyddade artiklar är sådana som fått ett gott rykte om sig om att vara pålitliga och källkritiska.

Fysiska icke-digitala hjälpmedel

Det finns trots internets intåg i världen en hel del läromedel som inte styrs av eller från internet. Ett sådant exempel är den oumbärliga miniräknaren som sparar mycket tid för den som räknar. Att räkna med papper och penna är fullt möjligt men det är som sagt tidskrävande.

Projektorn är ett klassiskt instrument som används i skolmiljö för att förevisa något. Det kan vara att man visar ett papper där anteckningar förts för eleverna som sedan projiceras på en vit duk eller en smart-tavla.

Givetvis finns också klassiska hjälpmedel som penna, sudd, papper, lim, överstrykningspenna och så vidare kvar i skolan. Dessa används mer i de lägre skolstadierna och inte lika förekommande i högstadiet och gymnasiet. På universiteten idag är de ovanliga. Studenterna använder i många fall endast datorn med all rätt.