Både på universitetet och Komvux är den absoluta majoriteten, med några få undantag, myndiga. Det innebär att de själva måste vara delaktiga i att tillgodogöra sig studierna. Allt ansvar kan inte läggas på lärarens axlar utan det krävs disciplin och en bra studieteknik från elevernas sida.

Viktigt att se studierna som ett heltidsjobb

Om man betraktar studierna som ett jobb på heltid får man det betydligt lättare på prov och tentor. Det ger samtidigt fler tillfällen till att repetera nyckelkapitel i studierna. Ju mer man övar desto mer lär man sig, som för många är ett bekant uttryck.

Vilka timmar man väljer att studera på, om vi ponerar att all undervisning sker på nätet, är helt upp till eleven själv, förutom när prov ska göras på utsatt tid. Det är bra att följa den biologiska klockan, det vill säga vara aktiv under för- och eftermiddag med studier för att sedan lägga sig rimlig tid. Att sitta uppe på natten är inte att rekommendera då hälsan enligt forskning tar stryk av att personen inte sover om natten. Känner man dock att man mår bra av att plugga på nätterna och att man är utvilad när man vaknar kring lunchtid så är det inga problem. För övrigt kan man spela hos Storspelare när som helst på dygnet.

Träna för studiernas skull

Det här kan inte sägas för många gånger, träna för studiernas skull! Betydelsefull forskning på området visar att de som motionerar varje dag och tränar hårt flera gånger per vecka stimulerar hjärnan på flera positiva sätt. Minnet förbättras och en bra kondition gynnar vårt tänkande och förmåga att lösa problem. I kombination med bra mat och rikliga mängder grönsaker och frukt mår vi som bäst.

Plugga gärna på andra ställen än hemma

Om du inte kan besöka skolan eller universitetet rekommenderas att du ibland tar dig till exempelvis biblioteketet för att studera. Om du är hemma är det lätt att du distraheras av att exempelvis klappa katten eller titta på roliga Youtube-klipp emellanåt. Det gör att hjärnan inte kan fokusera fullständigt på att tillgodogöra sig informationen online.

Att anpassa sig till digital undervisning

Ungdomar och unga vuxna av idag hör till en generation som ”vuxit upp” med internet och det i mångas fall i stora mängder. Många i den här generationen kan inte tänka sig att avstå från ett uppkopplat liv. Det finns alldeles för mycket roligt att göra online som att spela spel eller chatta med sina vänner. Därför behöver inkörsporten till att vänja sig med digital undervisning inte vara så stor. Det som kan vara klurigt är att vänja sig med vissa tjänster för digital undervisning. Hur man gör för att använda tjänsten och så vidare. Då kan det vara bra att fråga läraren eller kolla om det finns instruktioner någonstans online. Youtube-filmer brukar finnas när det gäller populära tjänster.