Film brukar uppskattas av såväl elever som lärare för att det är enkelt att åskådliggöra saker, exempelvis laborationer, genom film. Många röstskådespelare hyrs av diverse läromedelsföretag som också gör filmer då de har röster som är erkänt behagliga och tydliga. Ibland kan eleverna rentav lära sig mer av filmerna än läraren.

Filmers betydelse i nuläget

I dessa dagar då biograferna över hela landet stänger på grund av viruset COVID-19 som orsakat en pandemi är det lätt att tro att filmtittandet är utdöende. Inget kunde vara mer felaktigt. Konsumtionsmönster har dock ändrats och vi tittar i högre utsträckning på rörlig film via diverse filmtjänster som vi kan streama via.

Nu tittar människor på filmer för att de vill fördriva tiden de stannar hemma med. Filmer kan dock användas även i undervisningssyfte. Läraren kan själv göra filmerna, genom att stå framför en kamera och förevisa en instruktion eller något som görs på tavlan. Dagens mobilkameror är faktiskt fullt tillräckliga, det som är något problematiskt kan vara att spela in ljudet på ett bra sätt. Då är det bra att använda datorer eller en vanlig hederlig videokamera. Det är bra om kameran står på ett stativ eller ett fast objekt (exempelvis ett ståbord). Upplevelsen och sedermera tittarens koncentration försämras om någon person filmar då det uppstår små skakningar i höjd- och sidled.

Var kan man publicera filmerna?

Det kan man göra på väldigt många ställen på internet. Man ska komma ihåg att filmtittande är en av de absolut vanligaste aktiviteterna att göra online. Youtube öppnade så sent som 2005 men redan flera år innan fanns videoklipp upplagda. Idag är Youtube den enskilt största aktören på filmklipp online, med miljardtals visningar varje dag. På Youtube kan man publicera klipp i ett stängt forum enbart öppet för eleverna.

Det går också att publicera filmklipp i Google Classroom eller via andra uppladdningstjänster. Olika skolor kan ha olika intranät där filmerna också kan publiceras. Dessa är optimala att använda för dem som vill minska risken för att någon obehörig ser klippet.

Som lärare måste man vara medveten om att alla elever kanske inte har internetuppkoppling hemma. Då måste skolan stå för dator och internetuppkoppling eftersom skolan ska vara avgiftsfri.